Institut vzdělávání a osvěty, s.r.o.

Náš ústav byl založen s cílem umožnit vzdělávání, popřípadě rozšířit vědomosti lidem, kteří buď neměli jinde tuto možnost a nebo mají zájem i o obory, které se běžně na jiných školách nevyučují. Vedle snahy o vzdělávání bude činnost Institutu zaměřena též na osvětu, a to jak v nejširším slova smyslu, tak i ve zcela specifických oblastech.

Často slýcháme o „celoživotním vzdělávání“ a setkáváme se snad s tisíci články, poznámkami, projevy a dalšími vyjádřeními, kdy jejich autoři se předhání v předkládání názorů, jak je vzdělání potřebné a co vše člověku, potažmo lidstvu přináší. My se snažíme tyto články, poznámky a projevy přetvořit v  činy a sice tím, že bez velkých slov a diskuzí se snažíme tvořit a nikoliv pouze diskutovat.

Hlavní síly všech pracovišť vzdělávání jsou zaměřeny na získávání kvalitního lektorského a učitelského sboru, který v budoucnu bude zárukou vysoce kvalitního a odborného přístupu ke studentům, kterým bude předávat své znalosti a vědomosti, které budou přímo aplikovatelné v praxi.
V oblasti vzdělávání máme cíl, který chceme zpočátku naplňovat odbornými vědomostními a nebo zdokonalovacími kurzy, osvětu potom kurzy zážitkovými a řadou přednášek z různých oborů jak klasických, tak i tradičních věd. Všeho tohoto chceme dosáhnout i spoluprací s jinými odbornými institucemi a školami, spolky a sdruženími. Mezi první, s kým jsme navázali spolupráci patří Akademie tradičních věd MAE o.p.s. a taktéž Medicina Alternativa Europe o.s., díky níž máme možnost spolupracovat s celou řadou vysokých škol ve světě a i se světově uznávanými odborníky.

K  vytvoření kvalitního vzdělávání v oblasti alternativní medicíny a tradičních věd je však ještě dlouhá cesta a všeho nelze dosáhnout v okamžiku. Nyní tedy zahajujeme jednotlivými odbornými kurzy, semináři, cvičeními a přednáškami. Nabídku jednotlivých akcí a možnost přihlášení naleznete zde.

Aktuality

Zobrazit archiv

Semináře


Kurzy


Kalendář

JUDr. Václav Havlíček, jednatel
Extraordinary member Medicina
Alternativa Europe
havlicek@vzdelavani-osveta.eu
(+420) 603 707 000
PhDr. Lucie Fojtíková, jednatel
Extraordinary member Medicina
Alternativa Europe
fojtikova@vzdelavani-osveta.eu
(+420) 603 265 259

Kontaktujte nás