• (+420) 703 128 754

Blog

Proč se stále schováváme za své masky?

Jdete-li na karneval počítáte s tím, že maska, kterou ostatní mají, je pouhou iluzí. Za ošklivou maskou, která vzbuzuje hrůzu a strach může být křehká a láskyplná bytost.

Naopak za maskou krásné tváře může být schovaný zlý a nešťastný člověk.

Zkuste se zamyslet, není náš skutečný život také takovým karnevalem? Spousty lidé si v dnešní době nasazuje imaginární masky. Masky, za kterými se mnohdy skrývá spousty bolestí a trápení. Masky, které nám mají ve společnosti zajistit naši přijatelnost a často i naši ochranu.

Pozor na to jací se nám druzí ukazují. Nemusí to být jejich pravá tvář. Potkáte usměvavého člověka, samá legrace, smích. Navenek se bude tvářit spokojeně a bude všem tvrdit, jak se má dobře. Ale co se skrývá v jeho nitru, ví jen on sám. Často vnitřní opuštěnost, zranitelnost, kterou sám před sebou schovává. Někteří lidé utíkají k alkoholu, emočnímu přejídání, workoholismu, antidepresivům apod. Utíkají sami před sebou.

Bohužel se někdy stává, že míra alkoholu nechtěně shodí jejich masku a oni projeví své skutečné emoce a pocity.  Určitě máte také zkušenost, buď sami se sebou nebo se svým okolím.

Bohužel i za maskou agresivity, útočnosti, velkého ega se velice často schovávají ti, kteří mají v sobě své vnitřní emoční bolesti. 

Ti, kteří mají nízké sebevědomí, traumata z dětství a  hlavně spousty  vlastního strachu. Příčinou může být  nedostatečná  láska v dětství, psychické ponižování, fyzické tresty  apod. Za každou maskou agrese se skrývá mnoho vnitřních  nevyřešených bolestí. Jak se ne nadarmo říká, že nejlepší obranou je útok. Tak, aby se dotyčný vyhnul své vnitřní bolesti, raději útočí na ostatní.

Bojíme se být sami sebou. Bojíme se otevřít své zranitelnosti. Bojíme se otevřít své srdce.

A tak hrajeme hru na masky. Potřebujeme být navenek dokonalými a přijatelnými.

Je to ale hra, která nám bere spousty naší vnitřní energie a síly.

Je to hra, která nemá vítěze.

Zkuste být sami sebou, prostě jen takový jací jste. I tak jste dokonalými. Odhoďte konečně  masky  ega a přetvářek. Podívejte se do svých zranění, otevřete se jim. To oni vám ukazují cestu. Všichni děláme spousty chyb v této „ škole života“. Ale právě z těchto chyb se všichni nejvíce učíme. Sundejte  svoji masku nejprve sami před sebou a podívejte se do zrcadla. Začněte se mít rádi takový jací jste. To je první krok, který můžete udělat.

Sama vím, že to není jednoduchá cesta. I já jsem před léty za svou maskou úsměvu schovávala své zranění a emoční bolesti. Teď jsem konečně ráda, že masku mít nemusím a mohu být sama sebou. Dovoluji si být zranitelná  a mít třeba špatnou náladu. Dovoluji si dělat chyby, být nedokonalá, vzteklá i smutná. Ale také si dovoluji být radostná a šťastná.

Dnes vím, že je to jen a jen moje volba.  A věřte, že život mez masky je mnohem a mnohem svobodnější.

Pokud chcete – naučí vás to také. Jana G.

Dnes jsem si uvědomila, že je vše relativní, jak člověk prochází různými změnami v životním přístupu k některým činnostem a dovednostem, v nichž jsem vyrůstala, pak je i studovala, a kam jsem došla dnes, a co dělám.

Dnes, 12. května je velký hudební svátek, a sice: jako každého 12. května, začíná mezinárodní hudební festival Pražské jaro, už od roku 1946 a jak říkají hudební vtipálci také někdy, Prasklé jaro. ? . Pro nás doma to znamenalo tento večer sedět u televize a poslouchat, jak to ta Česká Filharmonie hraje, (protože tam hrál na hoboj i náš tatínek) a bylo tomu tak až do 90tých let, kdy vždy zahajovala tento festival.

Od těch dob jsem se posunula k tomu, že sofioterapií a hudebními vibracemi a tóny, ale úplně jinými, než v tzv. vážné hudbě, ani v přesně určeném tónu, či rytmu, v naprosto neurčité tónině, bez not, možná v určitých hudebních intervalech, hraju lidem na různé zpívající mísy a další nástroje pro radost a velmi mě to baví, protože to lidem přináší uvolnění, uklidnění a radost. Je to vše úplně jinak, než jsem se od malinka učila a co jsem studovala. Obojí mě obohatilo a mnohému naučilo, ale dnes spatřuju sílu hudby, a působení tónů na člověka v jejich jednoduchosti. Tato jednoduchost, nejblahodárněji působící na lidský organismus, nepotřebuje symfonický orchestr, ani brilantní provedení nástrojových koncertů.  Potřebuje jen ztišení se a vnímání sebe sama v propojení s tóny zpívajících kovových mís, gongu a dalších podobných nástrojů, které svými tóny zacílí přesně tam, kam mají.

Není nad to vyzkoušet si vše, jak se říká, na vlastní kůži a to doslova, protože tyto hojivé tóny vás prostoupí celkově, a tak jste srdečně zváni. Lucie Fojtíková.

 

Život je tvůrčí činnost a v každém okamžiku tvoříme svoji realitu

Nežijeme každý pro to, abychom objevovali, co nám život přinese, ale pro to abychom ho tvořili. V každém okamžiku tvoříme svoji realitu, pravděpodobně aniž si to uvědomujeme. Jsme tři bytosti v jedné: Mysl, Tělo a Duch. Nadvědomí, vědomí a podvědomí neboli tři aspekty bytí: Bůh Otec, Syn a Duch svatý.

K tomuto tvoření máme tři nástroje: myšlenku, slovo a čin. Tvůrčí činnost vždy zahrnuje vědění – víru. Toto místo vědění je místo intenzivní vděčnosti. Je to vděčnost předem. To je hlavní klíč k jakékoliv tvůrčí činnosti. Všichni Mistři vědí předem, že skutek byl již učiněn. Uctívejme všechno, co jsme vytvořili i to co se nám nelíbí. Neodsuzujme to, odsoudili bychom sami sebe. Pokud zjistíme, že jsme nevědomky vytvořili něco, co se nám později nelíbí, žehnejme tomu a změňme to. Učiňme novou volbu, změňme realitu. Přemýšlejme o nové myšlence, vyslovme nové slovo.

Já jsem život a cesta.

Všichni vytváříme svou realitu, někdo vědomě někdo nevědomě. Přemýšlejme o tom, čím chceme být, co chceme dělat a čím chceme být. Zbavme se všech negativních myšlenek, zbavme se pesimismu. Ukázněme svou mysl. Užívejme příkazu, který probouzí tvůrčí sílu. Nejsilnějším tvůrčím prohlášením ve Vesmíru je - JÁ JSEM – síla tohoto slova uvádí do pohybu vše co vyslovíte za slovy Já jsem …… Prvním krokem, jak se naučit uvědomovat si své myšlenky je přemýšlet o tom o čem přemýšlíme.

Vaše mysl řídí vše - včetně kvality vašeho zdraví.

Epigenetika se jako věda dostává do popředí zájmu jak lékařů, tak i veřejnosti.  Začíná vysvětlovat věci jako je placebo efekt a spontánní uzdravení, který postrádal vědecký základ až do současnosti. Epigenetics doslova znamená "nad geny."

A co je nad  geny ? Vaše mysl!  Jeden z vedoucích vědců biologie a epigenetiky, Bruce Lipton, PhD.

Vysvětluje: "Vaše mysl má pravomoc vyvolat či vyléčit nemoci, neboť vaše myšlenky ovlivňují vyjádření vašich genů.

Dnešní ´Nová Biologie´ se překrývá s kognitivní vědou a kvantovou fyzikou, a to nám ukazuje, že máme suverénní kontrolu nad našimi životy. Geny nekontrolují naši biologii, mnohem větší vliv mají naše kognitivní přesvědčení operující na podkladech nevědomé mysli."

A co "záhada" meridiánových technik?  Konečně objasněna?

Meridiánová psychologie využívá například metodu EFT. Tato technika je mocným nástrojem pracujícím s tělu vlastním elektromagnetickým systémem - přes aktivaci akupunkturních bodů. A opět - epigenetika nám pomáhá vysvětlit proč například metoda EFT má tak vysokou efektivitu.

EFT má přímý vliv na naše geny prostřednictvím aktivace energetické oblasti fyzického těla a to i na buněčné úrovni. Změnou signálu v energetickém toku meridiánů, můžete přímo ovlivnit své buňky a jejich genovou expresi.

Nemusíme být ovládáni našimi myšlenkami, omezujícími přesvědčeními a negativními emocemi. Naše emoce jsou řečí  našeho těla.

Pokud jsou naše geny měnitelné, znamená to, že se mohou měnit od momentu reakce na naše myšlenky a pocity. To co můžeme udělat je naučit se pracovat se svými pocity a emocemi. Je to energie našeho těla a s tou je možné se naučit pracovat. Pokud se naučíme pochopit negativní emoci, udělat případnou potřebnou změnu a přesunout se vědomě do dobrého pocitu, okamžitě tak zlepšujeme kvalitu svého života.

Tajemstvím a klíčem k plnohodnotnému životu spočívá v odhalení a schopnosti změnit naše omezující negativní přesvědčení. Je čas podívat se do našich emočních rovnic, které silně ovlivňují náš dosavadní život.

Potřebujeme převzít plnou odpovědnost za své myšlenky a emoce. Tak můžeme vzít odpovědnost i za své zdraví, vztahy a náš život.        Čerpáno z knihy Bruce Liptona – Biologie víry a přesvědčení

Hodnota a "hodnota"

 

Od nepaměti se lidé rádi zdobili a zkrášlovali jakýmkoliv způsobem. Šperky, oblečením, či jinak a je tomu tak i dnes.

Ano, hodnotu dáváme často materiálním věcem. Většina se honí za tím, aby měli drahá auta, značkové oblečení, značkovou drahou kosmetiku, drahé šperky, originální obrazy, mistrovská díla apod.

Nezapomínáme někdy na svou vnitřní hodnotu?

I my sami jsme tím originálním mistrovským dílem a každý z nás je jedinečnou bytostí a „originálem“ mezi skoro 7,5 miliardami.

A každý z nás jsme jedinečný/á. Nikdy nikdo takový nebyl a už nikdo nikdo takový nebude. Jsme prostě každý jeden originál.

Zkusme se jako originál začít oceňovat. Uvnitř každého z nás je ten největší a nejvzácnější drahokam, je to část božství a síly kterou jste propojení s Universem, Jsoucnem či Bohem (je jedno, jak tomu říkáme). Pořád je to jedno a to samé, Je to naše vnitřní hodnota. Možná, že ten největší poklad a drahokam, který hledáte, aby vás učinil šťastným je schován uvnitř vás samotných.

Nehledejme venku – hledejme uvnitř!

Emoční koučink

Jana Grohmanová

Emoční koučink otevírá nový pohled na vnímání různých životních situací a prožívaných emočních stavů. Přináší možnost přenastavení dosavadního pohledu na stávající situaci či problém. V průběhu rozhovoru společně hledáme příčiny a rozkrýváme emoční bloky. Ty jsou ve většině případů uloženy v našem podvědomí. Počátek mnoha problémů nacházíme v dětství a v našich převzatých podvědomých vzorech a přesvědčeních. Můžeme je nazvat doslova emočními rovnicemi, podle kterých se nám v životě opakují podobné situace. Důležité je pochopení přijetí stávající situace.  Hlavním pomocníkem je nám práce s energií, kdy stimulováním určitých energetických bodů v našem systému meridiánových drah uvolňujeme jemným poťukáváním konečky prstů body na těle (tappink) a tím uvolňujeme energetické blokády, které znemožňují plynulý tok energie v našem těle. Mnohdy nestačí jedno terapeutické sezení na vyřešení stávajícího problému. Proto pokud je klient odhodlaný udělat pozitivní změnu ve svém životě je navázán diskrétní terapeutický vztah a je veden tak, aby mohl sám doma pracovat na svých problémech, a tak velkou měrou podporoval práci kouče. Ke každému klientovi je přistupováno individuálně a je mu vypracován koučovací program na míru, tak aby mohl se svými emocemi pracovat, vyznat se v nich a zvládat je. Tímto způsobem můžeme pracovat na dlouhodobých problémech, které se týkají například strachů, nízkého sebevědomí, vztahů na pracovišti, problémů se seznámením, s hledáním nové práce, nového vztahu a pod. Klient je veden k tomu aby zvládl mít své emoce pod kontrolou, uvědomil si sílu svých myšlenek a přesvědčení, naučil se žít v souladu se zákony Universa a našel emoční svobodu a cestu ze svých problémů. První krok začíná uvědoměním si, co nechci. Druhý krok je převzetí odpovědnosti za svůj život. Třetí krok je odvaha začít. To rozhodnutí je na vás. Vaši práci za vás neudělám, ale dovolím si být vaším průvodcem a ukazatelem cesty ke svobodě, zdraví a spokojenosti. Věřte, že to stojí za to.

Top

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.