• (+420) 703 128 754

Život je tvůrčí činnost

  • 17/03/2019

Život je tvůrčí činnost a v každém okamžiku tvoříme svoji realitu

Nežijeme každý pro to, abychom objevovali, co nám život přinese, ale pro to abychom ho tvořili. V každém okamžiku tvoříme svoji realitu, pravděpodobně aniž si to uvědomujeme. Jsme tři bytosti v jedné: Mysl, Tělo a Duch. Nadvědomí, vědomí a podvědomí neboli tři aspekty bytí: Bůh Otec, Syn a Duch svatý.

K tomuto tvoření máme tři nástroje: myšlenku, slovo a čin. Tvůrčí činnost vždy zahrnuje vědění – víru. Toto místo vědění je místo intenzivní vděčnosti. Je to vděčnost předem. To je hlavní klíč k jakékoliv tvůrčí činnosti. Všichni Mistři vědí předem, že skutek byl již učiněn. Uctívejme všechno, co jsme vytvořili i to co se nám nelíbí. Neodsuzujme to, odsoudili bychom sami sebe. Pokud zjistíme, že jsme nevědomky vytvořili něco, co se nám později nelíbí, žehnejme tomu a změňme to. Učiňme novou volbu, změňme realitu. Přemýšlejme o nové myšlence, vyslovme nové slovo.

Já jsem život a cesta.

Všichni vytváříme svou realitu, někdo vědomě někdo nevědomě. Přemýšlejme o tom, čím chceme být, co chceme dělat a čím chceme být. Zbavme se všech negativních myšlenek, zbavme se pesimismu. Ukázněme svou mysl. Užívejme příkazu, který probouzí tvůrčí sílu. Nejsilnějším tvůrčím prohlášením ve Vesmíru je - JÁ JSEM – síla tohoto slova uvádí do pohybu vše co vyslovíte za slovy Já jsem …… Prvním krokem, jak se naučit uvědomovat si své myšlenky je přemýšlet o tom o čem přemýšlíme.

Share
Top

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.