• (+420) 703 128 754

#kristallsparkler

Kristall Sparkler

sparkler  2Jak napovídá samotný název přístroje, jedná se o přístroj umožňující zcela novou metodu efektivní relaxace, a to na principu práce se světly (sparkle = angl. „jiskřit“), krystaly a speciálně vypočítanou geometrií odrazů světel. Sparkler však nepracuje jen se světly, ale i s vybranými zvukovými frekvencemi – hudbou. 

Na metodu přišel a přístroj vynalezl Jan Světlák po dlouholeté práci v oblasti osobního rozvoje, relaxace a mentálního poradenství a terapií.

Práce se světlem však není nic nového. Internetový magazín psychiatrictimes.com například uvádí, že se světlem za účelem dosažení lepšího mentálního stavu či přímo celkového duševního zdraví se zabývali již ve Starověkém Římě a Řecku, kde kombinovali odrazy či otvory ve střechách chrámů spolu s principy tzv. posvátné geometrie, jejímiž účinky na zdraví jak psychické, tak fyzické se zabývá i věda současná. Příkladem takové práce se světlem a posvátnou geometrií je ku příkladu slovutný římský Pantheon.

Technologie starověkých národů však umožňovaly pracovat pouze jen s omezenými zdroji světla. Teprve až v 21. století přicházíme s technologiemi, které nám umožňují světlo pracovat přesně podle námi určených parametrů a jen díky tomu můžeme v kombinaci s mentální prací pomáhat sami sobě k lepšímu mentálnímu, duševnímu a následně díky tomu i tělesnému zdraví. Práce se světly se dále začíná využívat i v předních psychiatrických institucích, o čemž se lze dočíst i ve vědecké literatuře.

 

Působení přístroje Kristall Sparkler:

Člověk, který chce nechat přístroj na sebe působit, nemusí nutně rozumět všem jeho funkcím, ani nemusí být zběhlý v meditacích nebo práci s energiemi. Přístroj sám má v sobě několik na sebe vzájemně působících komponentů, ať už je to bioenergetické působení krystalů, či prvky posvátné geometrie využité v Metatronově krychli, kde může pocítit téměř hmatatelnou uklidňující a uvolňující energii, světlo, či specifická hudba. Je určen pro kohokoliv, kdo si chce doplnit, či dobít energii, správně a vědomě odpočinout, nabrat nové síly, zažít nevšední zážitky a příjemné pocity- viz video ZDE.

Jsou dvě varianty působení, vitalita a světlo. Začíná se vždy vitalitou.

Průběh sezení:

Působení přístroje Kristall Sparkler je formou individuálního terapeutického sezení. To je rozděleno na 3 části:

  1. fáze - 20 minut.  

Nejprve se klient zklidňuje a frekvenčně nalaďuje na působení přístroje v příjemném a klidném prostředí. K tomu slouží klidná relaxační hudba a speciální drink, ve formě informačně upravené vody, jež napomůže samotnému vyladění. Lepší výsledek je dosažen i tehdy, pokud klient využije tuto přípravnou dobu k srovnání si přání a cíle působení Kristall Sparkleru.

  1. fáze - 30 minut

Po vyladění je klient přiveden do speciálně upraveného prostoru, tzv. Metatronovy krychle, uvnitř níž se nalézá Kristall Sparkler. Klient se posadí do speciálního křesla a je mu vysvětlen další postup. Po celou dobu pouze sedí a relaxuje v křesle. Není důležité, zda bdí, medituje, či usne. Pouze je příhodnější, pokud nezaměstnává mysl racionálnějšími myšlenkami.

  1. fáze - cca 30 minut

Po skončení působení klient opět přejde na místo, kde se připravoval a kde v klidu vstřebá a nechává doznívat působení přístroje, a také se postupně opět vrací do normálního denního režimu. Po celou dobu působení je klient pod naším dohledem a sezení je ukončeno až po návratu do běžného denního režimu.

Sezení nedoporučujeme dětem, lidem pod vlivem psychoaktivních léků, těhotným ženám, epileptikům a lidem s kardiostimulátorem.

 

Termíny a rezervace

Ohlasy na Kristall Sparkler

Videa

  

Top
Tento web využívá k poskytování služeb cookies. Používáním tohoto webu udělujete souhlas s využitím cookies.
Další informace Ok Nesouhlasím