• (+420) 703 128 754

1. Ochrana soukromí na první pohled

Obecné informace

Následující poznámky poskytují jednoduchý přehled o tom, co se stane s vašimi osobními údaji při návštěvě našich webových stránek. Osobní údaje jsou všechna data, která vás osobně identifikují. Podrobné informace o ochraně údajů naleznete v našich zásadách ochrany osobních údajů uvedených v tomto textu.

Sběr dat na našich webových stránkách

Kdo je zodpovědný za shromažďování údajů na těchto stránkách?

Zpracování dat na těchto webových stránkách provádí provozovatel webových stránek. Kontaktní údaje naleznete v otiscích této webové stránky.

Jak shromažďujeme údaje?

Vaše údaje budou shromažďovány na jedné straně, že nám to řeknete. Může se jednat například o údaje, které zadáte do kontaktního formuláře.

Ostatní data jsou automaticky shromažďována při návštěvě webových stránek prostřednictvím našich informačních systémů. Jedná se především o technické údaje (např. Internetový prohlížeč, operační systém nebo čas požadavku na stránku). Sběr těchto údajů je automatický, jakmile vstoupíte na naše webové stránky.

Na co používáme vaše údaje?

Část těchto údajů se shromažďuje, aby se zajistilo bezchybné poskytování webových stránek. Jiné údaje lze použít k analýze chování uživatelů.

Jaká práva máte ohledně vašich údajů?

Kdykoli máte právo získat bezplatné informace o původu, příjemci a účelu uložených osobních údajů. Máte také právo požadovat opravu, blokování nebo vymazání těchto údajů. Za tímto účelem a za další otázky týkající se ochrany údajů můžete nás kdykoli kontaktovat na adrese uvedenou v odtržení. Dále máte právo na odvolání u příslušného orgánu dozoru.

Kromě toho máte právo požadovat omezení za zpracování vašich osobních údajů za určitých okolností. Podrobnosti naleznete v zásadách ochrany osobních údajů v části "Právo na omezení zpracování".

Nástroje pro analýzu a nástroje třetích stran

Když navštívíte naše webové stránky, může být vaše chování při surfování statisticky vyhodnocováno. K tomu dochází především u souborů cookie a tzv. Analytických programů. Analýza chování surfování je obvykle anonymní; surfování chování nelze vysledovat zpět k vám. Tuto analýzu můžete napadnout nebo ji zabránit tím, že nepoužíváte určité nástroje. Podrobné informace naleznete v následujících zásadách ochrany osobních údajů.

K této analýze můžete vznést námitky. Budeme vás informovat o možnostech námitky v těchto zásadách ochrany osobních údajů.

2. Obecné informace a povinné informace

Ochrana osobních údajů

Provozovatelé těchto stránek brát ochranu vašich osobních údajů velmi vážně. Vaše osobní údaje považujeme za důvěrné a v souladu se zákonnými předpisy o ochraně údajů a s těmito zásadami ochrany osobních údajů.

Pokud používáte tento web, budou shromažďovány různé osobní údaje. Osobní informace jsou informace, které vás osobně identifikují. Tyto zásady ochrany osobních údajů vysvětlují, jaké informace shromažďujeme a pro které je používáme. Vysvětluje také, jak a za jakým účelem se to děje.

Poukazujeme na to, že přenos dat na internetu (např. V komunikaci prostřednictvím e-mailu) může mít bezpečnostní mezery. Úplná ochrana dat z přístupu třetích stran není možná.

Poznámka pro odpovědný subjekt

Jednotka odpovědného zpracování dat na těchto webových stránkách je:

Institut vzdělávání a osvěty, s.r.o.
IČO: 02567211
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Relaxační centrum:
Dukelských hrdinů 969/6, suterén
Praha 7

Gestor: fyzická nebo právnická osoba, která sama nebo společně s jinými určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů (například jména, e-mailové adresy o Ä..).

Zrušení souhlasu se zpracováním dat

Mnoho operací zpracování dat je možné pouze s vaším výslovným souhlasem. Současný souhlas můžete kdykoli zrušit. Neformální zpráva e-mailem nám stačí. Zákonnost zpracování údajů provedená do zrušení zůstává odvoláním neovlivněna.

Právo vznést námitky proti sběru údajů ve zvláštních případech a přímou poštou (článek 21 GDPR)

Pokud zpracování údajů na základě čl. 6 odst. 1 písm. e nebo f DSGVO, máte právo kdykoli vznést námitky proti zpracování vašich osobních údajů z důvodů, které vyvstávají z vaší konkrétní situace; to platí i pro profilování na základě těchto ustanovení. Příslušný právní základ, na němž je zpracování založeno, lze nalézt v těchto zásadách ochrany osobních údajů. Máte-li podat stížnost, nebudeme zpracovávat vaše osobní údaje se jedná, pokud dokážeme, vážných a legitimních důvodů ke zpracování, které převáží své zájmy, práva a svobody nebo zpracování je pro zjištění, výkon nebo obranu právních nároků před soudem ( Námitka podle čl. 21 odst. 1 DSGVO).

Pokud jsou vaše osobní údaje zpracovávány pro provozování přímých zásilek, máte právo kdykoli podat námitky proti zpracování osobních údajů, které se vás týkají za účelem takové reklamy; To platí i pro profilování, pokud je s takovou přímou poštou spojeno. Pokud máte námitky, vaše osobní údaje nebudou již používány pro účely přímé reklamy (námitka podle čl. 21 odst. 2 GDPR).

Právo podat opravný prostředek příslušnému orgánu dozoru

V případě porušení GDPR mají dotčené osoby právo podat opravný prostředek k orgánu dozoru, zejména v členském státě, v němž mají obvyklé bydliště, místo výkonu práce nebo místo údajného porušení. Právo na odvolání není dotčeno žádné jiné správní nebo soudní opravné prostředky.

Právo na přenositelnost dat

Máte právo mít data, která zpracováváme na základě vašeho souhlasu nebo při plnění smlouvy, sama nebo třetí stranou ve standardním, strojově čitelném formátu. Pokud požadujete přímý přenos dat jiné odpovědné osobě, bude to možné pouze v technicky proveditelné míře.

Šifrování SSL nebo TLS

Tato stránka používá z bezpečnostních důvodů a chrání přenos důvěrného obsahu, jako jsou objednávky nebo požadavky, které nám zasíláte jako provozovatel webu, SSL nebo. šifrování TLS. Šifrované připojení rozpoznáte změnou řádku adresy prohlížeče z "http: //" na "https: //" a symbolu zámku v řádku prohlížeče.

Pokud je povoleno šifrování SSL nebo TLS, údaje, které nám předáte, nelze číst třetími stranami.

Šifrované platby na této webové stránce

Pokud máte po uzavření smlouvy založené na poplatcích povinnost zaslat nám vaše platební údaje (např. Číslo účtu pro povolení inkasa), budou tyto údaje vyžadovány při zpracování plateb.

Platební transakce prostřednictvím běžných platebních prostředků (Visa / MasterCard, inkaso) jsou prováděny výhradně prostřednictvím šifrovaného připojení SSL nebo TLS. Šifrované připojení rozpoznáte změnou řádku adresy prohlížeče z "http: //" na "https: //" a symbolu zámku v řádku prohlížeče.

V případě šifrované komunikace nemohou vaše platební údaje, které nám předložíte, přečíst třetími stranami.

Informace, blokování, odstranění a opravy

Máte právo na bezplatné informace o uložených osobních údajích, jejich původu a příjemci a účelu zpracování údajů, a v případě potřeby o opravu, blokování nebo vymazání těchto údajů. Další informace o osobních údajích nás můžete kdykoli kontaktovat na adrese uvedenou v odtržení.

Právo na omezení zpracování

Máte právo požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů. Můžete nás kdykoliv kontaktovat na adrese uvedenou v popisu. Právo omezit zpracování existuje v následujících případech:

  • Pokud odmítnete přesnost vašich osobních údajů, které jsou u nás uloženy, obvykle potřebujeme čas ověřit. Po dobu trvání auditu máte právo požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů.
  • Pokud je zpracování vašich osobních údajů nezákonné, můžete místo vyhlazení požádat o omezení zpracování dat.
  • Pokud již nepotřebujete vaše osobní údaje, ale je třeba uplatnit, obrany nebo právní nároky, budete muset požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů namísto vymazání právo.
  • Pokud jste podali námitku podle čl. 21 odst. 1 GDPR, musí být vyvážen mezi vašimi zájmy a našimi zájmy. Dokud není jasné, které zájmy převažují, máte právo požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů.

Pokud jste omezili používání vašich osobních údajů, mohou - na rozdíl od jejich skladování - jen s vaším souhlasem, nebo pro zjištění, výkon nebo obranu právních nároků před soudem nebo chránit jiné osobě nebo subjektu práva či z důvodu významného veřejného zájmu Evropskou unií nebo členským státem.

Opozice vůči reklamním e-mailům

Použití publikovaných informací v kontextu kontaktních informací týkajících se povinných otisků pro zasílání nevyžádaných reklamních a informačních materiálů se tímto odmítá. Provozovatelé stránek výslovně si vyhrazují právo podat žalobu v případě nevyžádaného zasílání reklamních informací, například prostřednictvím spamových e-mailů.

3. Sběr dat na našich webových stránkách

sušenky

Internetové stránky částečně využívají tzv. Cookies. Soubory cookie nepoškozují váš počítač a neobsahují viry. Cookies slouží k tomu, aby naše nabídka byla uživatelsky přívětivější, efektivnější a bezpečnější. Cookies jsou malé textové soubory uložené v počítači a uložené v prohlížeči.

Většina souborů cookie, které používáme, jsou tzv. "Session cookies". Po skončení návštěvy budou automaticky smazány. Ostatní soubory cookie zůstanou v zařízení uloženy, dokud je neodstraníte. Tyto soubory cookie umožňují rozpoznat váš prohlížeč při příštím návštěvě.

Můžete nastavit svůj prohlížeč tak, abyste byli informováni o používání cookies a povolit soubory cookie pouze v jednotlivých případech, aktivovat přijímání cookies pro určité funkce nebo vyloučení obecné a automatické odstranění cookies při zavření prohlížeče. Zakázání souborů cookie může omezit funkčnost tohoto webu.

Cookies, které jsou požadovány k provedení procesu elektronické komunikace nebo k poskytování některých funkcí, které chcete použít (např. Funkce nákupního vozíku), jsou zpracovávány na základě čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO uloženo. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem o ukládání souborů cookie pro technicky bezchybné a optimalizované poskytování svých služeb. Pokud jsou ukládány jiné soubory cookie (např. Soubory cookie pro analýzu vašeho surfování), budou se s nimi zacházet zvlášť.

Soubory protokolu serveru

Poskytovatel stránek automaticky shromažďuje a ukládá informace v takzvaných souborech protokolu serveru, které váš prohlížeč automaticky předává nám. Jedná se o:

  • Typ prohlížeče a verze prohlížeče
  • použitý operační systém
  • URL odkazujícího uživatele
  • Název hostitele přístupového počítače
  • Čas požadavku serveru
  • IP adresa

Sloučení těchto dat s jinými zdroji dat nebude provedeno.

Shromažďování těchto údajů je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem o technicky bezchybnou prezentaci a optimalizaci svých webových stránek - pro tento účel je třeba zaznamenat soubory protokolu serveru.

kontakt

Pokud nám zasíláte dotazy prostřednictvím kontaktního formuláře, vaše údaje z formuláře dotazu, včetně kontaktních údajů, které jste zde poskytli, budou uloženy, aby se zpracovala žádost a v případě následných otázek. Tyto informace nebudeme sdílet bez vašeho souhlasu.

Zpracování údajů zadaných do kontaktní formuláře tedy vychází výlučně z vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. DSGVO). Tento souhlas můžete kdykoli odvolat. Neformální zpráva e-mailem nám stačí. Zákonnost operací zpracování dat prováděných až do zrušení zůstává odvoláním neovlivněna.

Údaje, které vstoupí do kontaktu zůstane s námi, dokud se nás zeptat odstranit, odvolat svůj souhlas ke skladování nebo účelu, pro ukládání dat je vynechán (například po dokončení zpracování požadavku). Závazné zákonné předpisy - zejména retenční doby - zůstávají nedotčeny.

Požádejte e-mailem, telefonem nebo faxem

Máte-li nás kontaktovat e-mailem, telefonicky nebo faxem váš požadavek, včetně všech z nich vyplývající osobních údajů (jméno, vyžádání) je uložena a pro účely zpracování vaší žádosti mohou být zpracovány. Tyto informace nebudeme sdílet bez vašeho souhlasu.

Zpracování těchto údajů je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. b DSGVO, pokud se vaše žádost týká plnění smlouvy nebo je-li nutné provést předsmluvní opatření. Ve všech ostatních případech je zpracování na základě vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 Položka A DSGVO) a / nebo na našich oprávněných zájmů (čl. 6 odst. 1 lit. f DSGVO), protože máme oprávněný zájem na účinné Zpracování žádostí adresovaných nám.

Údaje, které jste nám zaslali prostřednictvím kontaktních požadavků, zůstávají u nás, dokud nás nepožádáte o smazání, odvolání souhlasu s úložištěm nebo vynechání účelu ukládání dat (např. Po dokončení požadavku). Závazná zákonná ustanovení - zejména zákonná doba uchovávání - zůstávají nedotčena.

Zpracování dat (zákaznické a smluvní údaje)

Osobní údaje shromažďujeme, zpracováváme a používáme pouze tehdy, jsou-li nezbytné pro vytvoření, obsah nebo úpravu právního vztahu (údaje o inventáři). To se provádí na základě čl. 6 odst. 1 písm. b DSGVO, který umožňuje zpracování dat k plnění smlouvy nebo předsmluvních opatření. Shromažďujeme, zpracováváme a používáme osobní údaje o používání našich webových stránek (údaje o využití) pouze v míře, v jaké je to nezbytné pro to, aby uživatel mohl povolit nebo účtovat službu.

Shromážděné údaje o zákaznících budou smazány po dokončení objednávky nebo ukončení obchodního vztahu. Právní doby uchovávání zůstávají nedotčeny.

Přenos dat při uzavření smlouvy o službách a digitálním obsahu

Osobní údaje předáváme třetím stranám pouze v případě, že je to nezbytné v rámci smlouvy, například do banky odpovědné za zpracování platby.

Další přenos dat se neuskuteční nebo pouze pokud jste výslovně souhlasili s přenosem. Převod vašich údajů třetím osobám bez výslovného souhlasu, například pro reklamní účely, nedochází.

Základem pro zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 písm. b DSGVO, který umožňuje zpracování dat k plnění smlouvy nebo předsmluvních opatření.

4. Analytické nástroje a reklama

Google Analytics

Tento web používá funkce služby Google Analytics pro webovou analýzu. Poskytovatelem je Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics používá tzv. "Cookies". Jedná se o textové soubory, které jsou uloženy ve vašem počítači a které umožňují analýzu používání webu. Informace generované cookie o vašem používání těchto webových stránek jsou obvykle odesílány na server Google v USA a uloženy tam.

Ukládání souborů cookie Google Analytics a použití tohoto analytického nástroje jsou založeny na čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem analyzovat chování uživatelů, aby optimalizoval jak svoji webovou stránku, tak i její reklamu.

Anonymní IP

Na této webové stránce jsme aktivovali funkci anonymizace IP. V důsledku toho bude vaše adresa IP společnosti Google v členských státech Evropské unie nebo jiným stranám Dohody o Evropském hospodářském prostoru zkrácena před odesláním do Spojených států. Pouze ve výjimečných případech bude úplná adresa IP odeslána na server Google v USA a zkrácena. Jménem provozovatele tohoto portálu Google použije tyto informace k vyhodnocení Vašeho užívání stránky a vytváření zpráv na internetových stránkách činnost a poskytování jiných s webových stránek a souvisejících internetových služeb na webových stránkách provozovatele. Adresa IP poskytovaná službou Google Analytics jako součást služby Google Analytics nebude sloučena s jinými daty Google.

Prohlížečový plugin

Ukládání souborů cookie můžete zabránit odpovídajícím nastavením prohlížeče; Upozorňujeme však, že pokud to uděláte, možná nebudete moci využívat všechny funkce tohoto webu co nejvíce. Kromě toho můžete zabránit tomu, aby společnost Google shromáždila data vygenerovaná souborem cookie a souvisela s vaším používáním webových stránek (včetně vaší IP adresy) a zpracováním těchto údajů společností Google stažením pluginu plug-in dostupného pod následujícím odkazem a nainstalujte: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=cs .

Opozice při sběru dat

Sběr dat můžete pomocí služby Google Analytics zabránit klepnutím na následující odkaz. Bude nastaven soubor cookie pro odhlášení, který zabrání shromažďování údajů o budoucích návštěvách tohoto webu: vypněte službu Google Analytics .

Další informace o tom, jak zpracovávat uživatelská data v Google Analytics, naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=cs .

zpracování objednávek

Podepsali jsme smlouvu o zpracování smlouvy se společností Google a při používání služby Google Analytics plně plní přísné požadavky německých úřadů pro ochranu údajů.

Demografické údaje v Google Analytics

Tento web používá demografickou funkci služby Google Analytics. Výsledkem toho mohou být zprávy, které obsahují prohlášení o věku, pohlaví a zájmech návštěvníků webu. Tato data pocházejí z inzerce založené na zájmech od společnosti Google a údajů třetích stran o návštěvnících. Tato data nemohou být přiřazena konkrétní osobě. Tuto funkci můžete kdykoli vypnout prostřednictvím nastavení reklamy ve svém účtu Google nebo obecně zakázat shromažďování údajů pomocí služby Google Analytics, jak je uvedeno v části "Opozice k sběru dat".

Remarketing Google Analytics

Naše webové stránky využívají funkce remarketingu Google Analytics v kombinaci s funkcemi Google AdWords a DoubleClick, které jsou napříč zařízeními. Poskytovatelem je Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Tato funkce umožňuje, aby byly remarketingové reklamní sestavy služby Google Analytics propojeny s funkcemi Google AdWords a Google DoubleClick napříč zařízeními. Tímto způsobem zájmové personalizované reklamní sdělení, které byly v závislosti na svém předchozím používání a procházení činnosti na zařízení (například mobilní telefon) je upraven pro vás mohou být také zobrazeny na další z vašich zařízení (například tablet nebo PC).

Jakmile udělíte svůj souhlas, přidá společnost Google k tomuto účelu historii procházení webu a aplikací pomocí vašeho účtu Google. Tímto způsobem se na každém zařízení, se kterým se přihlásíte pomocí svého účtu Google, mohou zobrazovat stejné personalizované reklamní zprávy.

Pro podporu této funkce Google Analytics pro sledování Google ověřen ID uživatelů, které jsou dočasně spojeny s našimi daty Google Analytics definovat cílovou skupinu pro zobrazení reklamy napříč zařízeními a webové stránky.

Trvale můžete zrušit remarketing / cílení mezi různými zařízeními vypnutím personalizované reklamy ve svém účtu Google. klikněte na tento odkaz: https://www.google.com/settings/ads/onweb/ .

Shromažďování shromážděných údajů ve vašem účtu Google je založeno výhradně na vašem souhlasu, který můžete odeslat nebo odvolat v Google (článek 6 (1) (a) GDPR). Pro operace shromažďování dat, které nejsou sloučeny do vašeho účtu Google (např. Proto, že nemáte účet Google nebo máte námitky proti sloučení), shromažďování údajů je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO. Zákonný zájem vyplývá ze skutečnosti, že provozovatel internetových stránek má zájem o anonymní analýzu návštěvníků webu pro reklamní účely.

Další informace a zásady ochrany osobních údajů naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google na adrese https://policies.google.com/technologies/ads?hl=cs .

Google AdWords a sledování konverzí Google

Tyto webové stránky používají službu Google AdWords. AdWords je online reklamní program společnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Spojené státy americké ("Google").

Jako součást Google AdWords používáme tzv. Sledování konverzí. Když kliknete na reklamu zobrazovanou společností Google, bude nastaven soubor cookie pro měření konverzí. Cookies jsou malé textové soubory, které internetový prohlížeč ukládá na počítači uživatele. Tyto soubory cookie ztrácejí platnost po uplynutí 30 dní a nejsou používány k osobní identifikaci uživatelů. Pokud uživatel navštíví určité stránky tohoto webu a soubor cookie ještě neuplynul, Google a my můžeme poznat, že uživatel klikl na reklamu a byl přesměrován na tuto stránku.

Každý zákazník Google AdWords obdrží jiný soubor cookie. Soubory cookie nelze sledovat prostřednictvím webových stránek inzerentů. Informace shromážděné pomocí souboru cookie pro konverzi se používají k vytváření statistik konverzí pro inzerenty AdWords, kteří si zvolili sledování konverzí. Zákazníkům se říká celkový počet uživatelů, kteří klikli na reklamu a byli přesměrováni na stránku značek měření konverzí. Neužívají však informace, které uživatelé osobně identifikují. Pokud se nechcete podílet na sledování, můžete se k němu odhlásit tím, že snadno zakážete soubor cookie sledování konverzí Google prostřednictvím jeho internetového prohlížeče v části Předvolby uživatele.

Ukládání "cookie konverze" a používání tohoto nástroje pro měření jsou založeny na čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem analyzovat chování uživatelů, aby optimalizoval jak svoji webovou stránku, tak i její reklamu.

Můžete si najít více informací o v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google Google AdWords a sledování konverzí Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de .

Můžete nastavit svůj prohlížeč tak, abyste byli informováni o používání cookies a povolit soubory cookie pouze v jednotlivých případech, aktivovat přijímání cookies pro určité funkce nebo vyloučení obecné a automatické odstranění cookies při zavření prohlížeče. Zakázání souborů cookie může omezit funkčnost tohoto webu.

Facebook pixely

Naše webové stránky využívají pixel pro návštěvníky Facebooku pro měření konverzí, Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook").

Tímto způsobem lze chování návštěvníků stránek sledovat po jejich přesměrování na webové stránky poskytovatele kliknutím na reklamu na Facebooku. Výsledkem je, že efektivita reklam na Facebooku může být vyhodnocena pro účely statistického a výzkumu trhu a optimalizace budoucích reklamních opatření.

Shromážděné údaje jsou nám jako provozovatel anonymní, nemůžeme vyvodit závěry o totožnosti uživatelů. Nicméně data uložená pomocí Facebook a zpracované tak, že připojení k příslušnému profilu uživatele je možné a Facebook data pro reklamní účely, v souladu s politikou využití dat Facebooku můžete použít. V důsledku toho může Facebook povolit zobrazování reklam na Facebooku i mimo Facebook. Toto užívání dat nemůže být ovlivněno námi jako provozovatel webu.

Použití pixelů ve službě Facebook je založeno na článku 6 odst. 1 písm. f DSGVO. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem o efektivní reklamu včetně sociálních médií.

V zásadách ochrany soukromí Facebooku najdete další informace o ochraně soukromí: https://de-de.facebook.com/about/privacy/ .

V sekci Nastavení reklam můžete na stránce https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen také zakázat funkci remarketingu Vlastní publikum . Chcete-li to provést, musíte být přihlášeni ke službě Facebook.

Pokud nemáte účet na Facebooku, můžete se odhlásit na inzerci založenou na Facebooku na webové stránce European Interactive Digital Advertising Alliance: http://www.youronlinechoices.com/preferentialmanagement/ .

5. informační bulletin

Newsletter údaje

Chcete-li dostávat newsletter nabízené na webových stránkách, potřebujeme vaši e-mailovou adresu a informace, které nám umožní ověřit, že jste majitelem e-mailovou adresu a souhlasí s tím, aby dostávat newsletter jsou , Další údaje nejsou shromažďovány nebo pouze dobrovolně. Tyto údaje používáme výlučně k doručení požadovaných informací a nepřevádíme je třetím osobám.

Zpracování zadaných údajů v registračním formuláři newsletter je založen výhradně na vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 položka A DSGVO). Souhlas s uchováváním dat, e-mailové adresy a jejich použití pro zasílání zpráv může být kdykoli odvolán, například na „odhlásit“ link v newsletteru. Zákonnost již dokončených operací zpracování dat zůstává odvoláním neovlivněna.

Uložený vámi za účelem odkazu zpravodaje v naší data jsou uložena u nás až do svého vyřazení z newsletteru a odstraněny po zrušení bulletinu. Data uložená s námi pro jiné účely zůstávají nedotčena.

CleverReach

Tento web používá CleverReach pro zasílání informačních bulletinů. 

Poskytovatel je SmartSelling a.s.
Nálepkova 14
637 00 Brno.

Služba SmartEmailing je služba, s níž lze organizovat a analyzovat doručení bulletinu. Zadané údaje za účelem příjmu newsletteru (např. E-mailové adresy) budou uloženy na serverech společnosti SmartEmailing v Česku.

Naše informační bulletiny s SmartEmailing nám umožňují analyzovat chování příjemců zpravodaje. Mimo jiné lze analyzovat, kolik příjemců otevřela zprávu zpravodaje a jak často odkazuje na informační bulletin. S pomocí tzv sledování konverzí lze také analyzováno, zda předdefinované akce (např nákup produktů na našich webových stránkách) se provádí kliknutím na odkaz v bulletinu.

Zpracování dat je založeno na vašem souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. A) GDPR). Tento souhlas můžete kdykoli odvolat odhlášením od newsletteru. Zákonnost již dokončených operací zpracování dat zůstává odvoláním neovlivněna.

Pokud nechcete být analyzováni společností SmartEmailing, odhlaste se od informačního bulletinu. Za tímto účelem poskytujeme odkaz v každé zprávě o zpravodaji. Kromě toho můžete odhlásit newsletter přímo na webových stránkách.

Údaje uložené u nás za účelem odběru newsletteru jsou u nás uloženy v newsletteru, dokud nebudou odstraněny a odstraněny po odstranění bulletinu jak z našich serverů, tak ze serverů SmartEmailing. Data uložená s námi pro jiné účely zůstávají nedotčena.

Další informace naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti SmartEmailing: https://www.cleverreach.com/cs/privacy/ .

Dokončení smlouvy o zpracování smlouvy

Uzavřeli jsme smlouvu o zpracování smlouvy s firmou CleverReach a plně uplatňujeme přísné požadavky německých úřadů pro ochranu údajů při používání programu CleverReach.

6. Pluginy a nástroje

Webové písma Google

Tato stránka používá tzv. Webová písma poskytovaná společností Google pro jednotné zobrazení písem. Písma Google jsou nainstalovány místně. Na servery Google není žádné připojení.

Mapy Google

Tato webová stránka používá mapovací službu Mapy Google prostřednictvím rozhraní API. Poskytovatelem je Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Chcete-li používat funkce Map Google, je nutné uložit adresu IP. Tyto informace jsou obvykle předávány a uloženy na serveru Google ve Spojených státech. Poskytovatel těchto stránek nemá vliv na tento přenos dat.

Použití Map Google je v zájmu atraktivní prezentace našich online nabídek a snadné vyhledání míst, která jsme uvedli na webových stránkách. To představuje oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO.

Další informace o zacházení s údaji o uživateli naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google: https://policies.google.com/privacy?hl=cs .

Google reCAPTCHA

Na našich webových stránkách používáme službu Google reCAPTCHA (dále jen "reCAPTCHA"). Poskytovatelem je Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google").

S reCAPTCHA třeba zkontrolovat, zda jsou data zadaná na našich webových stránkách (např kontaktního formuláře) osobou nebo pomocí automatického programu. ReCAPTCHA analyzuje chování návštěvníka webu na základě různých vlastností. Tato analýza začíná automaticky, jakmile návštěvník webu vstoupí na web. Analyzovat reCAPTCHA vyhodnocuje různé informace (např IP adresa, doba setrvání webu návštěvníka na webových stránkách nebo které vznikly pohybem uživatel myš). Údaje shromážděné během analýzy budou předány společnosti Google.

ReCAPTCHA analýzy jsou zcela v pozadí. Návštěvníkům webu není doporučeno, aby se prováděla analýza.

Zpracování údajů vychází z čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem chránit své webové stránky před zneužívajícími automatizovanými špehami a spamem.

Další informace o službě Google reCAPTCHA a zásadami ochrany osobních údajů společnosti Google následující odkazy: https://policies.google.com/privacy?hl=de a https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html .

Top

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.